Monday, February 25, 2013

Handy Kavasam at your screen steps


துதிப்போர்க்கு தொங்குதல்போம் வைரஸ்போம்-நெஞ்சில்
பதிப்போர்க்கு பிராட்பேண்ட் களிப்பேற்றும்
கீபோர்டு விரைந்தோடும் அனுதினமும் கணினி சிஸ்ட கவசமதனை
பின்னிப்பெடலெடுத்த பில்கேட்ஸ்தனை
உன்னிப்புடன் நெஞ்சே குறி!
காக்க காக்க கம்ப்யூட்டர் காக்க
அடியேன் சிஸ்டம் அழகுவேல் காக்க
வின்டோசைக் காக்க வேலன் வருக
கனெக்ஷன் கொடுத்து கனகவேல் காக்க
இன்டெர்நெட் தன்னை இனியவேல் காக்க
பன்னிருவிழியால் பாஸ்வேர்ட் காக்க
செப்பிய வால்யூம் செவ்வேல் காக்க
வீடியோ ஆடியோ வெற்றி வேல் காக்க
முப்பத்திரு ஃபைல் முனைவேல் காக்க
வைரஸ் வாராமல் வைரவேல் காக்க
சேவிங் தன்னை செந்தில் வேல் காக்க
எக்ஸ்டர்நல் மோடம் எதிர் வேல் காக்க
பில்ட் இன்மோடம் பிரிய வேல் காக்க
ஈமெயில் தன்னை இணையவேல் காக்க
மவுசை மகேசன் மைந்தன் காக்க
எர்ரர் வாராமல் எழில் வேல் காக்க
அடியேன் ப்ரின்டர் அமுதவேல் காக்க
எக்ஸ்ப்ளோரரை ஏரகத்தான் வேல் காக்க
அடியேன் ப்ரௌஸ் செய்கையில் அயில் வேல் காக்க
அல்லல் படுத்தும் அடங்கா எரர்கள்
நில்லாதோட நீ எனக்கருள்வாய்
ஹாங் ப்ராப்ளமும்
ஹார்ட் டிஸ்க் ப்ராபளமும்
என் பெயர் சொல்லவும்
இடி விழுந்தோடிட
ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டத்தை
அலறவே வைத்திடும்
ஃப்ளக்சுவேஷன் பவர் சார்ஜுகளும்
வாட்டம் விளைக்கும் வோல்ட்டேஜுகளும்
அடியேனைக் கண்டால் அலறி கலங்கிட
பிரிண்டர் சற்றும் பிழையாதிருக்க
பேப்பர் ஃபீடிங் சூப்பராய்த் திகழ
மை சப்ளை செய்யும் காட்ரிட்ஜ் தன்னை
மைய நடனம் செய்யும் மயில் வாகனனார் காக்க
மூவாகல் மூர்க்கம் செய்யும்
மவுஸ் என்கை பட்டதும் ஸ்மூத்தாக
நகர நீ எனக்கருள்வாய்
கிர்ரு, கிர்ரு, கிரு, கிரு என
டிஸ்கனெக்ட் ஆகும் டெலிபோன்களை
போட்டதும் கனெக்ட் ஆக புனிதவேல் காக்க
கன்னா பின்னாவென்று வரும்
கமான்ட் இன்டட் ரெப்டுகளை
கந்தன் கைவேல் காக்க
அல்லல் படுத்தும் அடங்கா பசங்களும்
பந்துகள் ஆடும்பாலர் பட்டாளமும்
மானிட்டர் பக்கம் வந்து விடாமல்
என் பெயர் சொல்லவும் எகிறியே ஓட
ரேமும், ரோமும் மெமரியோடிருக்க
அனைத்து ஃபோர்டர்ஸீம்
ஆயுளோடு விளங்க
டௌன்லோடு, அப்லோடு டக்கராய்
விளங்கும் சிஸ்டம் பெற்று அடியேன்
சிறப்புடன் வாழ்க.
அலட்சியம் செய்யும் அலசியஸர்வீஸர்
அழைத்ததும் வந்திட அருள் நீ புரிவாய்
ஷட்டௌன் தடங்கல்
சட்டென்று நீங்க
ஷண்முகன் நீயும் சடுதியில் வருக
கணினி சிஸ்டம் கவசம் இதனை
சிந்தை கலங்காது கேட்பவர்கள்,
படிப்பவர்கள் எந்நாளும் பாடாய்
படுத்தாத கணினியுடன் வேலை செய்வார்.
வாழ்க கணினி. வளர்க மவுஸ்.

Wednesday, February 20, 2013

How do you make use of your brain ?
ALL INDIA ESSAY COMPETITION ON "DOES ELECTION COMMISSION HAVE INHERENT POWER TO BAN CORRUPT PERSONS AND CRIMINALS FROM CONTESTING ELECTIONS ?”
Nandini Voice for The Deprived is organising an All India Essay Competition on the above subject.
Objectives : The Election Commission has sought immediate implementation of electoral reforms to ban the persons with criminal background from contesting polls.(The Hindu dated 13.1.2013) . The proposal which was originally sent by
the Election commission on 15th July, 1998 (around  14 years back) is still pending with Government of India. The Election Commission’s proposal now is to ban the persons from contesting elections , even prior to conviction, provided the court would have framed charges.
While the government of India may not act on the proposal of the .Election Commission, the question is whether the Election Commission has the INHERENT POWERS to disqualify on its own the persons even prior to conviction , provided the court would have framed charges.
There is a view that the INHERENT POWERS are not listed but can be exercised by a constitutional body like Election Commission, if it would think that exercise of the inherent powers are necessary to execute its responsibility   and duty expected of it in the context of the prevailing situation. .
The All India Essay competition is being organised to give an opportunity to citizens to express their views on the subject. The highlights of the views would be forwarded to the Election Commission for its study and necessary action.
Eligibility : Any citizen of India can participate
Size of the essay : Maximum 1500 words
Language :  Essay can be written in English or Tamil
Last date for submission : 5th March,2013
The best of five essays will be awarded prize. Essay can be sent by post or email
to the following address
Nandini Voice For The Deprived
M 60/1, 4th Cross Street, Besant Nagar,  Chennai-600090

For Your Heart Vein Opening


Are You Suffering from Heart Diseases?
Or have you been advised to undergo Angiography or Bypass?

Please Wait...

Before you undergo Angiography or Bypass treatment, you must try with confidence this remedy. you will be cured.

The day before someone suffered acute pain at the place of his heart and thereafter, experienced uncomforting which continued for quite some time. He then met VAID SAHAB (Dr in Auyerveda) and disclosed to him, that when the doctors performed Angiography on him, they advised Bypass as they discovered 3 of my arteries were blocked and given a date to operate after a month.

During this period, that VAID (Dr in Auyerveda) prescribed the remedy below which he consumed exactly for a month. A day before his bypass operation, he arrived at the Cardiology Hospital in Mumbai and deposited Rs. 225,000 towards expenses for his Bypass surgery. After taking a close look at these results and his previous results, the Doctors then asked him if he took any medication after the previous tests were carried out.

READ CAREFULLY AND FOLLOW IT , YOU MIGHT NOT GET THIS ALSO.

Ingredients For Making Heart Vein Opening Drink Ingredients:

1 cup Lemon juice
1 cup Ginger juice
1 cup Garlic juice
1 cup Apple cider vinegar

Mix all above and simmer in low heat for about 60 minutes or till solution reduces to 3 cups.Remove solution to cool, then mix 3 cups of natural honey and store it in a jar.
Drink one tablespoon daily before breakfast. Your vein’s blockage will open in most cases.

Enjoy your drink. Taste good too.

READ AND PASS THIS MAIL ,WE ALL ARE LIVING IN A STRESS FULL OF LIFE ,!!!!

WHY NOT TO PREVENT OUR SELF BY NOTHING, AND FOR SO YOU MAY EVEN CONSULT YOUR DR ,VAIS, PHYSICIAN ETC ..

USE IT & REMEMBER ME......

HIMANSHU RAJ

AYURVEDIC AMBROSIA
(SHRI SHANKRITI AYURVEDA INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL)

Monday, February 4, 2013

A Superb Thought for our day to day life – Silence


There once was a farmer who discovered that he had lost his watch in the barn. It was no ordinary watch because it had sentimental value for him. After searching high and low among the hay for a long while; he gave up and enlisted the help of a group of children playing outside the barn. He promised them that the person who found it would be rewarded.
Hearing this, the children hurried inside the barn, went through and around the entire stack of hay but still could not find the watch.

Just when the farmer was about to give up looking for his watch, a little boy went up to him and asked to be given another chance. The farmer looked at him and thought, "Why not? After all, this kid looks sincere enough. So the farmer sent the little boy back in the barn.

After a while the little boy came out with the watch in his hand! The farmer was both happy and surprised and so he asked the boy how he succeeded where the rest had failed.
The boy replied, "I did nothing but sit on the ground and listen. In the silence, I heard the ticking of the watch and just looked for it in that direction.

Moral:

A peaceful mind can think better than a worked up mind. Allow a few minutes of silence to your mind every day, and see, how sharply it helps..


Saturday, February 2, 2013

இந்த குழந்தை புடிச்சு இருந்தா ஒரு லைக் போடுங்கோ


HOW TO SURVIVE A HEART ATTACK WHEN ALONE?

Since many people are alone when they suffer a heart

attack, without help, the person whose heart is beating

improperly and who begins to feel faint, has only

about 10 seconds left before losing consciousness.However, these victims can help themselves by coughing

repeatedly and very vigorously. A deep breath should

be taken before each cough, and the cough must be deep

and prolonged, as when producing sputum from deep

inside the chest.A breath and a cough must be repeated about every two

seconds without let-up until help arrives, or until

the heart is felt to be beating normally again.Deep breaths get oxygen into the lungs and coughing

movements squeeze the heart and keep the blood

circulating. The squeezing pressure on the heart also

helps it regain normal rhythm. In this way, heart

attack victims can get to a hospital. Tell as many

other people as possible about this. It could save

their lives!!
IBPS BANK EXAMINATIONS - TIPS FOR INTERVIEW – PART: 004What do you mean by Network?::
It is simply a group of two or more personal computers linked together for communicating the data or any other mode of communication.

What do you mean by networking?:
It is the practice of linking two or more computing devices together for the purpose of sharing data. They are built with a mix of computer hardware and computer software.

What do you mean by winding up ?:
It means the life of the company is put to an end. It is a mode by which the dissolution of the company is brought about and its assets realized and applied in payment of its debts and after satisfaction of the debts, the balance, if any, is paid back to the members in proportion to the contribution made by them to the capital of the company.

What do you mean by secured creditor?
It  means the creditor in whose favour the company has created charge on the properties/assets of the company for due repayment of the loans/advances availed from him.

What do you mean by contributory?
 Every person, such as shareholders, directors, debtors etc. of the company, who are liable to contribute to the assets of the company at the time of its winding up is called contributory.

What do you mean by receiver?
Receivers appointed by the court for keeping the property involved in the suit in safe custody or for management of the same is called court receiver. Usually advocates are being appointed as receivers, however, in some cases depending on the gravity of the issue may appoint the High Court judges, Civil Court Judges, District Collector etc also as Receivers to take over the control of and manage the property in issue.
What do you mean by credit scoring?:
It is a technique which is being increasingly utilized by banks for assessing informationally opaque borrowers. In developing economies, banks have started using the credit scoring technique in a big way, especially for retail lending including housing loans and credit cards. It is essentially a statistical number that indicates the level of risk associated with the borrowers. Higher/lower credit score reflects lower/higher level of risks of borrowers.
What do you mean by outsourcing?
: It can be defined as use of a third party to perform activities on a continuing basis that would normally be undertaken by the bank itself. Third party or service provider refers to the entity that is undertaking the outsourced activity on behalf of the bank.

What do you mean by six sigma?
 It is a rigorous methodology that uses data and statistical analysis to measure and improve a company's operational performance by identifying and eliminating "defects" thereby eliminating the cost of defects. Six Sigma practitioners focus on systematically eliminating the defects so that they can get as close to "zero defect" as possible.

What do you mean by bank rate?
 It is the rate at which RBI allows finance to commercial banks. Bank Rate is a tool used by RBI for short term purposes. Any revision in Bank Rate is a signal to banks to revise deposit rates as well as Prime Lending rate.

What do you mean by tier two capital?
It is also known as supplementary capital and it comprises of property revaluation reserve, undisclosed reserves, hybrid capital, subordinated term debt and general provisions.

Wht do you mean by intermediary agencies?
 The category comprises of state sponsored organisations' lending to weaker sections. RBI also considers the distributors of agricultural inputs and implements and agencies involved in assisting the decentralized sector as intermediary agencies.

What do you mean by statutory liquidity ratio?
 Under section 24(b) of the Banking Regulation Act, 1949, every bank is required to maintain at the close of the business every day, a minimum proportion of their net demand and time liabilities as liquid assets in the form of cash, gold and unencumbered approved securities. The ratio of liquid assets to demand and time liabilities is known as SLR. Present SLR is 25% and RBI is empowered to increase SLR upto 40%.

What do you mean by immunization?
The construction of an asset and a liability that are subject to offsetting changes in value.

What do you mean by indenture?
It is a formal agreement establishing the terms of a bond issue

What do you mean by indexed fund?
Bonds whose payments are linked to an index such as a consumer price index.

What do you mean by index fund?
Investment fund designed to match the returns on a stock market index.

What do you mean by bounce protection?
California has introduced "bounce protection" a kind of short term, high-interest credit, for its local banks. Banks can attach it to current accounts without authorization. The customer may be charged a fee of as much as $5 each day, if the account is overdrawn or may have to pay interest on the amount of insufficient funds

What do you mean by real effective exchange rate?
It is an indicator to grasp a country's international competitiveness in terms of its foreign exchange rate, as this cannot be known by examining individual exchange rates between the domestic and other currencies. It is the product of nominal bilateral exchange rate between countries and their relative price differentials. It is a trade-weighted index which gives an indication of a country's export competitiveness vis-à-vis the rest of the world taking into account the effect of its exchange rate as well as price differentials vis-à-vis its trading partners.

What do you mean by internal rate of return?
 It is the discount rate at which net present value of cash inflows and cash outflows is zero. In case of debt instruments, it is the rate at which instrument's future cash flows, discounted back to today, equals its price. In a project evaluation IRR should be equal to the cost of capital or threshold rate of return.

What do you mean by asset liability management system?
it is a system to manage the assets and liabilities of a bank. It aims at achieving maximum returns while maintaining adequate liquidity at all times. ALM involves assessment of various types of risks and altering the asset liability mix-portfolio in a dynamic way in order to manage risks.

What do you mean by samurai bonds?
They are offered in the Japanese domestic market by a non-Japanese entity. Lower incidence of withholding tax is a major attraction for raising funds in the Japanese markets. Although there is only a small quantum of saving between the interest charges of a straight Libor-linked borrowing and Yen-borrowing linked to a Dollar swap, the withholding tax factor is what makes a significant difference.

What do you mean by liquidity policy?
 It is a monetary tool used by RBI to modulate the very short term liquidity(daily) in the system. It does so through repo(repurchase agreement) and reverse repo transactions. RBI uses repo operations in the LAF window to inject liquidity into the system by buying government securities from banks. RBI uses the reverse repo to suck out liquidity from the system by selling government securities to banks. LAF has emerged as the primary tool for monetary control, interest rate signaling and sterilization operations, among others.

What do you mean by demutualization?
 It is a process that changes a mutual or a cooperative association into a public company by converting the interests of the members into shareholdings. These holdings can then be traded like the shares of a company. The objective of such an exercise is to change the structure of exchanges that were originally formed as trusts. Demutualisation allows such associations to conduct commercial business, to make profits like any other corporate entity.


Friday, February 1, 2013

Awesome Answers In IAS Examination


Read And Share

Q. How can you drop a raw egg onto a concrete floor without cracking it?
A. Concrete floors are very hard to crack! (UPSC Topper)

Q. If it took eight men ten hours to build a wall, how long would it take four men to build it?
A. No time at all it is already built. (UPSC 23rd Rank Opted for IFS)

Q. If you had three apples and four oranges in one hand and four apples and three oranges in the other hand, what would you have?
A. Very large hands. (Good one) (UPSC 11 Rank Opted for IPS)

Q. How can you lift an elephant with one hand?
A. you will never find an elephant with one hand. (UPSC Rank 14 Opted for IES)

Q. How can a man go eight days without sleep?
A. No Probs, He sleeps at night. (UPSC IAS Rank 98)

Q. If you throw a red stone into the blue sea what it will become?
A. It will Wet or Sink as simple as that. (UPSC IAS Rank 2)

Q. What looks like half apple ?
A: The other half. (UPSC - IAS Topper )

Q. What can you never eat for breakfast?
A: Dinner.

Q. Bay of Bengal is in which state?
A: Liquid (UPSC 33 Rank)

Interviewer said "I shall either ask you ten easy questions or one really difficult question. Think well before you make up your mind!" The boy thought for a while and said, "my choice is one really difficult question." "Well, good luck to you, you have made your own choice! Now tell me this.
"What comes first, Day or Night?"
The boy was jolted into reality as his admission depends on the correctness of his answer, but he thought for a while and said, "It's the DAY sir!"
"How" the interviewer asked.
"Sorry sir, you promised me that you will not ask me a SECOND difficult question!"
He was selected for IIM!

Technical Skill is the mastery of complexity, while Creativity is the master of presence of mind.
This is a famous paper written for an Oxford philosophy exam, normally requiring an eight page essay answer and expected to be backed up with source material, quotes and analytical reasoning. This guy wrote the below answer and topped the exam!

OXFORD EXAMINATION BOARD 1987, ESSAY QUESTION
Question: What is courage? (50 Marks)
Answer (After 7 blank pages, at the end of the last page…): This is courageSHARE IF U LIKE IT.....